Hopp til innhold

Våre bøker

Bøker på lager.

Barnebøker:

Spør din lokale bokhandler om våre bøker.

(Bokhandlere finn bøkene i Mentor hoss Boknett)

HEIMKJÆR KOLLKAR - «Eit egg i myra» Bratlund-Mæland, Vidar

 • ISBN:9788293330141
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk: Nynorsk
 • Utgivelsesår:2017
 • Forlag:Epiphany Bøker
 • Format:Innbundet
 • Forlagets omtale:

  Ei barnebok for heile familien.

  "Heimkjær er stille og smålåten. Han har eit lite hus med ei lita dør. Ei slik dør som du finn på ein jordkjellar, men ho er finare enn det. Huset hans ligg i den mest avsides enden av Blåbærskogen. I hagen sin har han tre vaktlar som han pratar med på veg til bekken for å fiska aure til middag. På vegen ser han både Skogsnissen i sommarhabitt og Grantrollet framfor seg. Begge er hyggelege karar, men Heimkjær vil ha ro i dag.
  «Om eg går over myra, kjem eg fortare til fiskeplassen".

  Ei bok skriven som kryssingspunktet mellom hobbsyssel og
  hundremeterskogen.

 • Les meir om utgivinga oss nyttios.no  og Osogfusa.no

 

Kald Kaffi Sauen i rommet 

Bratlund-Mæland, Vidar

 • ISBN:9788293330004
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk: Nynorsk
 • Annen tilknytning:Kald kaffi sauen:5
 • Utgivelsesår:2013
 • Forlag:Epiphany bøker
 • Format:Innbundet
 • Forlagets omtale:

  Pappa er redd for høgder. Den største karusellen han tør kjøra er for småbarn. Og då er han grøn av skrekk. Pappa ville aldri blitt ein god astronaut, men no må han bli det. Han skal ut i rommet med ein stor rakett.?
  Kald Kaffi Sauen i rommet er bok 5 i serien. I
  denne boka havner pappa i verdsrommet.
  Bøkene om Kald Kaffi Sauen handlar om ein far
  og ein son som oppdagar at ting ikkje skjer av
  seg sjølve. Kald Kaffi Sauen er ein alle vaksne har møtt utan å vita det.

 

Kald Kaffi Sauen på slottet

Bratlund-Mæland, Vidar

 • ISBN:9788299670975
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk: Nynorsk
 • Annen tilknytning:Kald kaffi sauen:4
 • Utgivelsesår:2012
 • Forlag:Epiphany bøker
 • Format:Innbunde
 • Forlagets omtale:

  Kald Kaffi Sauen på slottet er bok 4 i serien. I denne boka havner pappa i stortrøbbel på slottet. "Pappa er invitert til slottsmiddag. Men over alt der pappa går, kjem Kald Kaffi Sauen etter. Klarer pappa og Kald Kaffi Sauen å ta seg saman ved kongens bord?"

 

Når Kald Kaffi Sauen søv, danser pappa på kjøkkenet

Bratlund-Mæland, Vidar

 • ISBN:9788299670944
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk: Nynorsk
 • Annen tilknytning:Kald kaffi sauen:3
 • Utgivelsesår:2011
 • Forlag:Epiphany bøker
 • Format:Innbunde
 • Forlagets omtale:

  Om natta søv Kald Kaffi Sauen, seier pappa. Då snik han seg ned på kjøkkenet for å ta sin magiske tryllekaffi. Kan pappa klara å få laga kaffien sin og unngå å vekkja Kald Kaffi Sauen?

Kald Kaffi Sauen på stranda

Bratlund-Mæland, Vidar

 • ISBN:9788299670937
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk: Nynorsk
 • Annen tilknytning:Kald kaffi sauen:2
 • Utgivelsesår:2010
 • Forlag:Epiphany bøker
 • Format:Innbundet
 • Forlagets omtale:

  Pappa blir tvinga til å bli med ein tur på stranda. Han tar alle forholdsreglar for å verna sin dyrebare kaffi frå Kald Kaffi Sauen. Korleis skal dette gå på ei strand full av folk.

Pappa møter Kald Kaffi Sauen

Bratlund-Mæland, Vidar

 • ISBN:9788299670906
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk: Nynorsk
 • Annen tilknytning:Kald kaffi sauen
 • Utgivelsesår:2009
 • Forlag:Epiphany bøker
 • Format:Innbundet
  • Forlagets omtale:

   Min pappa er stor, godsleg og glad i kaffi! Veldig glad i kaffi. Pappa seier at kaffien ikkje vert kald av seg sjølv. Mamma seier han blir det. Kva om Pappa har rett? Kva om det er nokon der ute som har det gøy med å gjera kaffien kald. Ein sau kanskje.

Dikt:

 

Ver stille hjarteDikt

Bratlund, Bente

 • ISBN: 9788293330165
 • Vareeier: Epiphany Bøker
 • Språk: Nynorsk
 • Utgivelsesår: 2018
 • Forlag: Epiphany bøker
 • Format: Innbundet
 • Distributørkode: EGEN

 

Frå min veranda : facebookdikt 

Bratlund, Bente

 • ISBN:9788293330059
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk: Nynorsk
 • Utgivelsesår:2015
 • Forlag:Epiphany bøker
 • Format: Heftet
 • Forlagets omtale:

  Frå min veranda har eg utsyn over vatnet Møkeln, eg kan studera dei ulike årstidene, og i nattetimane kan eg stå og sjå opp mot månen og stjernehimmelen.
  Frå min veranda har eg også innsyn, til alt som har vore i livet mitt, og alt det som er.
  I krosspunktet mellom utsyn og innsyn er dikta mine blitt til. Mange av dei i seine nattetimar, fødde ut frå opplevingar gjennom dagen, eller av minne som kjem fram og blir nære.
  Dikta er blitt til der og då og straks lagt ut på facebook, usensurerte. Dei har vore min pust gjennom dagar som har kome og gått.
  På oppfordring har eg no samla ein del av desse dikta.
  Mine små øyeblikk.
  Bente

Mitt hjarte har mange rom : dikt

Bratlund, Bente

 • ISBN:9788293330066
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk: Nynorsk
 • Utgivelsesår:2015
 • Forlag:Epiphany bøker
 • Format: Heftet
 • Forlagets omtale:

  Kvardagsdikt.

  MITT HJARTE HAR MANGE ROM
  Mitt hjarte er eit hus
  med mange rom
  Der bur det ulike menneske frå eit heilt liv
  Der bur dei som frå korte møte blei buande att
  Der er dei som har vore fastbuande lenge
  og dei som stadig flyttar inn Eg går ofte rundt i dette
  huset mitt, helsar på
  stryk over eit minne
  kviler i ein varme
  Og dette hjartehuset
  blir aldri fullt
  Det blir utvida for kvar
  ny som kjem til

Opne portar : bilde blir til ord, ord blir til bilde

Bratlund, Bente

 • ISBN:9788299765442
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk: Nynorsk
 • dikt
 • Utgivelsesår:2014
 • Forlag: Bente Bratlund
 • Forlagets omtale:

  -Diktbok-
  "Å FØLGJA EIN DRAUM:

  For over førti år sidan gjekk vi i same klasse på Os Gymnas. Bente skreiv dikt, Anni teikna og måla. Vi delte med kvarandre det vi skapte, vi heia på kvarandre, og vi drøymde.
  Endeleg fann vi at tida var der til å gjera noko saman.
  Bente har over 60 bøker bak seg i ulike genrar, Anni har dei siste åra meir og meir satsa på målinga. No lar vi draumen bli realitet, vi lagar bok saman. Og for ei glede vi har hatt i prosessen. Bilde er blitt til ord og ord er blitt til bilde. Gjensidig har vi inspirert kvarandre.
  Opne portar er blitt temaet vårt. Livet rører ved oss på ulike måtar, det byr på både godt og vondt. Vi går for dei opne portane, for det som alltid kan vera der og venta på oss like framom."

 

 

Erindringsbøker:

Glimt fra Os

Bratlund, Bente

Vareeier:Epiphany Bøker

 • Språk:Nynorsk
 • Utgivelsesår:2015
 • Forlag:Epiphany bøker

  Forlagets omtale:

Historier fra Os i Hordaland.

Fra livets minnebok

Bratlund, Bente

 • ISBN:9788293330028
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk:Bokmål/Nynorsk
 • Utgivelsesår:2014
 • Forlag:Epiphany bøker
 • Format:Innbundet
 • Forlagets omtale:

  -Erindring med poesi-
  Ingen generasjon har vel opplevd flere omveltninger og forandringer enn våre eldre. De sitter inne med sine unike historier. Med å ikke lytte til disse, mister vi en rikdom.
  Jeg ønska å lage en bok med historier "Fra livets minnebok", og jeg fikk tilgang til femten minner fra levde liv.
  Historiene berørte meg, og jeg skrev et dikt til hver fortelling. Dermed ble boka en blanding av fortelling og dikt, og av bokmål og nynorsk. Og det var spennende å jobbe slik.
  I denne boka er det bare noen historier. Jeg håper boka vil åpne nysgjerrighet til å oppsøke de mange historiene som er å hente hos våre eldre. Mange sitter på sykehjem eller er under omsorg, like fullt har de med seg et skattkammer av levd liv. Med dem blir historiene borte. Det er nå som er vår mulighet til å lytte, til å se.

Kortromaner:

Du lærte meg kjærlighet

Bratlund, Bente

 • ISBN:9788299670968
 • Vareeier:Epiphany Bøker
 • Språk: Bokmål
 • Utgivelsesår:2012
 • Forlag:Epiphany bøker
 • Format:Innbundet

Du lærte meg kjerlighet. Lyrisk tekst/historie. "Du lærte meg kjærlighet," handler om den kjærligheten som ikke blir borte, selv om minnet forsvinnet, selv om språket forsvinner. For ennå fins de, møtestedene.

 

 

Hold mitt hjerte

Bratlund, Bente

 • ISBN: 9788293330172
 • Vareeier: Epiphany Bøker
 • Språk: Bokmål
 • Utg. år/utg. nr.: 2018/1
 • Forlag: Epiphany Bøker
 • Format: Innbundet
 • Distributørkode: EGEN
 • Forlagets omtale:

  Kortroman/Lettlestroman
  Tittel: Hold mitt hjerte.
  "En bok om den kjærligheten en ikke fikk, og om å forsone seg med det livet som ble."

  Anmeldelse avsvensk utgivelse:

Håll mitt hjärta

En kvinna ser tillbaka på sitt liv och på den kärlek som aldrig blev förverkligad. Hon skildrar den längtan som varit mittpunkten i hennes liv, en längtan efter en man som hon mötte som ung. "Jag visste alltid var i rummet du fanns. När du kom. När du gick." Nu är hon gammal. Hon väljer att inte närma sig mannen på nytt: "Med din frånvaro har du gett mig styrka." Bente Bratlund är en erfaren författare av framför allt lättlästa böcker för barn och unga, men även för vuxna läsare. Hon skriver också lyrik. Korta meningar och stycken ger en långsam läsning, gör orden starkare, mer meningsfulla. Tonen är intensiv, fylld av ömhet och närhet. Jag blev gripen. Boken är mycket lättläst, men kräver en läsare som söker känsla och inlevelse, inte yttre spänning. Vilja är ett nystartat förlag som ger ut lättlästa böcker för läsovana vuxna och betonar samarbetet med biblioteken.

Britt Engdal, BTJ-häfte nr xx/2013